Voordelen? Bespaar met Casanoov Pro
Voordelen? Bespaar met Casanoov Pro
Mijn mandje
Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

Door uw aankopen te valideren, zal het bedrag van uw bestelling gedebiteerd worden

In reservatie


Totaal (incl. BTW)

Plaats bestelling Verder winkelen

of

AV
HOORTRADE


 Download PDF

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) worden aangeboden door de firma HOORTRADE, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 7.500 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder het nummer 878 143 601 en met maatschappelijke zetel is gelegen op 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie in LYON (69007) (hierna “HOORTRADE”).

Via haar website beschikbaar op de URL-adressen www.casanoov.fr/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.pt/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.se/ - www.casanoov.co.uk/ - www.casanoov.cz/ - www.casanoov.gr/ - www.casanoov.hr/ - www.casanoov.hu/ - www.casanoov.lt/ - www.casanoov.lv/ - www.casanoov.ro/ - www.casanoov.si/ - www.casanoov.sk/ - (hierna de "Site"), HOORTRADE biedt de verkoop aan van producten voor binnen- en buiteninstallatie (hierna de "Producten"), aan elke koper, natuurlijke persoon, handelend voor doeleinden buiten de reikwijdte van zijn professionele activiteit en gedomicilieerd op Frans grondgebied of in een lidstaat van de Europese Unie (hierna de "Klant").

Elke klant erkent op een leesbare en begrijpelijke manier deze AV te hebben gelezen, evenals alle informatie die nodig is voor de uitvoering ervan, in overeenstemming met de artikelen L.111-1 tot L.111-8 en L.221-5 van de consumentencode, voorafgaand aan het sluiten van een contract met HOORTRADE.

1. SOLLICITATIE EN HANDHAVING VAN DE Algemene voorwaarden

 • 1.1 Deze AV zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke bestelling van Producten die door de Klant op de Site worden geplaatst.
 • 1.2 Het doel van deze AV is het vastleggen van de voorwaarden voor het bestellen van Producten op de Site, evenals de respectieve rechten en plichten van elk van de partijen in het kader van de levering van Producten.
 • 1.3 Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, hebben deze AV-voorrang op tegenstrijdige clausules uit algemene voorwaarden die eerder zijn opgesteld en gepubliceerd op de Site. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van elke andere overeenkomst.
 • 1.4 Deze AV worden beschouwd als een integraal en essentieel onderdeel van het contract tussen HOORTRADE en elk van haar Klanten. Ze zijn op elk moment toegankelijk op de Site.
 • 1.5 Deze AV worden systematisch aan de Klant meegedeeld tijdens de validatie van zijn bestelling, wat de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV inhoudt. Deze aanvaarding bestaat uit het aanvinken van het daarvoor voorziene vakje. Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de Klant.
 • 1.6 HOORTRADE behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen. In dit geval is enkel de versie die van kracht is op de dag van de bestelling op de Website geldig voor de Klant.
 • 1.7 Het feit dat HOORTRADE op een gegeven moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van deze AV kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om er later gebruik van te maken.
 • 1.8 HOORTRADE nodigt elke Klant uit om deze AV aandachtig te lezen, af te drukken en/of op te slaan op een duurzame drager, alvorens een bestelling van Producten op de Site te plaatsen.

2. EEN PERSOONLIJKE KLANTENACCOUNT AANMAKEN/BEHOUDEN

 • 2.1 Het aanmaken en/of detentie van een persoonlijk klantenaccount is een noodzakelijke en verplichte voorwaarde om een bestelling van Producten op de Site te valideren.
 • 2.2 De Klant kan zijn persoonlijke account aanmaken:
  • Vanaf het eerste bezoek aan de Site of op elk ander moment tijdens een volgend bezoek aan de Site, via het daarvoor bestemde tabblad dat toegankelijk is op alle pagina's van de Site.
  • Bij het plaatsen van een bestelling op de Site, na het kiezen van de Producten die hij/zij wenst te bestellen en het valideren van zijn/haar “Mandje”
 • 2.3 Om een persoonlijke rekening aan te maken, moet de Klant alle vereiste informatie over hem/haar invullen, met dien verstande dat een onvolledige aanmaak van een rekening niet kan worden gevalideerd. De door de Klant gekozen login kan niet worden gewijzigd. In geval van een fout moet de Klant opnieuw een account aanmaken, met dien verstande dat het niet mogelijk is gegevens van de ene account naar de andere over te dragen.
 • 2.4 HOORTRADE kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een fout van de Klant in zijn e-mail waardoor er geen communicatie van HOORTRADE met betrekking tot de opvolging van zijn bestelling is ontvangen.

3. PRIJS VAN A BESTELD WIJ THEE WEBSITE

 • 3.1 Alle productbestellingen worden noodzakelijkerwijs via de site geplaatst. HOORTRADE streeft ernaar om afbeeldingen en beschrijvingen zo getrouw mogelijk aan de Producten te geven. Aangezien deze afbeeldingen en illustratieteksten echter niet contractueel zijn, kan de Klant HOORTRADE in dit opzicht niet aansprakelijk stellen.
 • 3.2 HOORTRADE aanvaardt geen bestelling van op maat gemaakte producten die niet op de Site worden voorgesteld.
 • 3.3 Op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk wordt aangeboden door HOORTRADE op de Site, kan de Klant:
  • Een Product dat niet op voorraad is en wordt aangevuld vooraf bestellen.
  • Bestel een product dat op voorraad is. In deze twee gevallen moet de Klant het volledige bedrag van de bestelling op de Site betalen op het moment van zijn bestelling of pre-order.
 • 3.4 De Klant kiest rechtstreeks op de Site het (de) Product(en) die hij wenst te bestellen en heeft op elk moment toegang tot de pagina "Mijn winkelmandje" om de geselecteerde Producten te bekijken en te valideren om zijn bestelling te plaatsen.
 • 3.5 De Klant moet in elk geval verbinding maken met zijn persoonlijke account, indien hij dit nog niet heeft gedaan, of een account aanmaken om zijn bestelling op de Site te plaatsen. Bij het afronden van zijn bestelling zal hij bijkomende informatie moeten verstrekken, met name zijn telefoonnummer om het maken van een afspraak voor de levering van zijn Producten te vergemakkelijken, alsook het leverings- en facturatieadres van zijn bestelling. In dit verband mag de Klant de levering van de bestelde Producten niet vragen in een ander land dan het land waarin hij zijn persoonlijke account heeft aangemaakt. Bepaalde steden of gemeenten zijn uitgesloten van levering (zie Bijlage 2 van deze AV). In ieder geval moeten alle bestellingen naar behoren worden ingevuld en de informatie bevatten die strikt noodzakelijk is voor de bestelling. De Klant is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en relevantie van de verstrekte gegevens. Zo kan HOORTRADE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van laattijdige levering door een onjuist of onvolledig leveringsadres.
 • 3.6 De Klant kan wijzigingen, correcties, toevoegingen aanbrengen of zelfs zijn bestelling annuleren, totdat deze is gevalideerd op de overzichtspagina van de bestelling, vóór betaling.
 • 3.7 Alvorens verder te gaan met de validatie van zijn bestelling, moet de Klant deze AV lezen en ze in hun geheel en zonder voorbehoud aanvaarden.
 • 3.8 Na validatie van zijn bestelling en de informatie met betrekking tot de levering, moet de Klant de betalingsmethode voor zijn bestelling kiezen in de daarvoor bestemde ruimte, eventuele kortingscodes toevoegen en vervolgens de betaling valideren.
 • 3.9 Het contract tussen HOORTRADE en de Klant is definitief gesloten zodra de orderbevestiging door deze laatste is ontvangen. Deze orderbevestiging bevat deze algemene voorwaarden in pdf-versie. De definitieve bestelling kan niet het voorwerp uitmaken van een volledige of gedeeltelijke annulering door de Klant, behalve bij uitoefening van het herroepingsrecht voorzien in artikel 7. Bijgevolg, in geval van een fout in de bestelling of een duplicaat, De klant dient zich tot HOORTRADE te wenden die eventueel de herroeping van de bestelling vóór de levering kan toestaan. In dat geval zijn de in lid 7 genoemde opnamekosten voor rekening van de Klant.
 • 3.10 Elke aanvraag met betrekking tot een bestelling moet aan HOORTRADE worden gericht via het daarvoor bestemde contactformulier op de Site, toegankelijk via de persoonlijke account van de Klant.

4. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

PRODUCTPRIJZEN

 • 4.1 De toegang tot de Site en tot de presentatie van de Producten is gratis. Alleen de bestelling van een of meer Producten is onderworpen aan betaling door laatstgenoemde.
 • 4.2 De toepasselijke prijzen zijn deze geldig op de dag van de bestelling op de Site door de Klant.
 • 4.3 De prijzen van de Producten en eventuele bijkomende kosten in verband met de bestelling staan op een duidelijke en begrijpelijke manier vermeld op het overzicht van de bestelling. Alvorens de bestelling te plaatsen, dient de Klant dit overzicht te bevestigen.

BETAALVOORWAARDEN

 • 4.4 De prijzen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bestelling. Een factuur met een overzicht van alle door de Klant bestelde Producten en hun respectieve kosten zal systematisch naar de Klant worden gestuurd.
 • 4.5 De Klant betaalt de prijs van zijn bestelling, rechtstreeks op de Site, volgens de betalingsmethode en -optie die hij bij het plaatsen van zijn bestelling heeft gekozen, en dit in overeenstemming met het hiervoor voorziene proces. Afhankelijk van zijn woonland worden door HOORTRADE verschillende betalingswijzen aan de Klant aangeboden: • In geval van betaling van een bestelling of een pre-order met CB/Mastercard/Visa/ Paypal / SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE, wordt de Klant gedebiteerd bij het plaatsen van de bestelling of de pre-order.
 • In geval van betaling voor een bestelling of vooruitbestelling met de betalingsoplossing in 3 termijnen of 4 termijnen per creditcard, wordt de dienst geleverd door ALMA (bedrijf Alma SAS), gevestigd op 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine en geregistreerd bij RCS Nanterre onder het nummer 839 100 575, wordt de Klant onmiddellijk gedebiteerd voor de eerste maandelijkse betaling bij het plaatsen van de bestelling of pre-order. Afhankelijk van de gekozen oplossing worden de maandelijkse betalingen elke maand afgetrokken, op de verjaardag van de ondertekening van het verkoopcontract, tot de volledige terugbetaling wordt bepaald op het moment van validatie van de bestelling. HOORTRADE treedt op geen enkele wijze op als kredietverstrekker in de zin van artikel L.311-1 van de Consumentenwet. Elke weigering om krediet te verlenen door Alma voor een bestelling kan resulteren in de annulering ervan. Elke beëindiging van de Algemene Voorwaarden die de Klant en HOORTRADE binden, heeft de beëindiging van de Algemene Voorwaarden of de kredietovereenkomst tussen Alma en de Klant tot gevolg. Betaling in drie/vier termijnen is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van betalingen wordt gewaarborgd door ALMA en zijn dienstverleners. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure. Aantal aankopen: Alleen aankopen tussen € 50 en € 4.000 komen in aanmerking voor betaling bij Alma Kosten: Door bij Alma in meerdere termijnen te betalen, betaalt de Klant juridische beheerskosten die worden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling. Alma is beheerder van telebetalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat zal dienen als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek
 • 4.6 De Klant wordt geïnformeerd dat HOORTRADE voor alle betalingen een beveiligd betalingssysteem gebruikt dat wordt beheerd door de erkende betalingsproviders CHECKOUT en PAYPAL.
 • 4.7 Het niet betalen op de vervaldag zal automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling en automatisch, de opschorting of ongeldigheid van de bestelling van de Klant tot gevolg hebben, zonder afbreuk te doen aan enige andere mogelijkheid.

5. LEVERING VAN PRODUCTEN

 • 5.1 De op de Site bestelde Producten worden geleverd met alle bijbehorende gebruiks- en installatie-instructies. Deze documenten kunnen op diens verzoek ook aan de Klant worden toegezonden. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat in het geval van een bestelling van een Product dat in verschillende pakketten wordt geleverd, de overeenkomstige mededelingen in slechts één van de geleverde pakketten zijn ingevoegd.
 • 5.2 De Klant wordt geïnformeerd dat de Producten worden geleverd door een daartoe bevoegde vervoerder. Levering wordt aangeboden.
 • 5.3 Tenzij anders vermeld op de Site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde Producten (in het bijzonder in geval van reservatie of pre-order van een Product), verbindt HOORTRADE zich ertoe om de genoemde Producten binnen 72 werkuren te verzenden vanaf het moment dat de bestelling is bevestigd. De op de Site aangekondigde deadlines zijn in overeenstemming met de praktijken van onze geautoriseerde vervoerders. De bestelde Producten worden in ieder geval geleverd binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst of binnen de met de Klant overeengekomentermijn. Pre-orders zorgen ervoor dat de Klant een voorraad reserveert van goederen die in de aanvoer zijn.
 • 5.4 Levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres. HOORTRADE heeft niet de mogelijkheid om het adres te wijzigen na validatie van de bestelling. Elke afwezigheid van de Klant tijdens de met de vervoerder overeengekomen leveringsafspraak, ook in geval van een fout in het leveringsadres en/of moeilijkheden om contact op te nemen met de Klant, staat voor HOORTRADE gelijk aan een weigering van de Klant om de goederen in bezit te nemen Producten. In dergelijk geval heeft HOORTRADE het recht om de Klant alle of een deel van de extra kosten in verband met de noodzaak om een nieuwe levering van het/de Product(en) uit te voeren, waarvan de Klant vooraf op de hoogte is gebracht, te factureren.
 • 5.5 In het geval dat de Klant het (de) bestelde Product(en) niet afneemt, zonder HOORTRADE enige verantwoording te geven, behoudt HOORTRADE zich het recht voor de Klant boetes aan te rekenen berekend volgens het retourkosten schema 7.7).
 • 5.6 Bij de levering zorgt de Klant ervoor om onmiddellijk het aantal afgeleverde pakketten en hun staat te controleren. De Klant kan een pakket weigeren op het moment van levering als hij een afwijking opmerkt met betrekking tot de levering (beschadiging, beschadigde of open verpakking, kapotte of beschadigde Producten, enz.). In het geval van een ontbrekend pakket als onderdeel van de levering, moet de Klant dit melden op de leveringsbon, met vermelding van de referentie van het ontbrekende pakket, en de andere pakketten in bezit nemen. Indien het (de) door de Klant bestelde Product(en) tijdens het transport naar de overeengekomen leveringsplaats of bij gebrek aan een of meer pakketten is/zijn beschadigd of beschadigd, moet de Klant bij de levering verplicht elk nuttig, nauwkeurig en gemotiveerd voorbehoud maken op de afleveringsbon die hem door de vervoerder is overhandigd. Dit voorbehoud moet op een duidelijke en gedetailleerde manier worden geformuleerd (vermelding van de ontbrekende of beschadigde pakketten en het betrokken aantal van de geleverde pakketten, beschrijving van het geconstateerde probleem en de daaruit voortvloeiende schade). Algemene formuleringen, zoals "onder voorbehoud van opening" of "onder voorbehoud van verificatie of inventarisatie van de verpakking" vormen geen nauwkeurig en gemotiveerd voorbehoud zoals verwacht door HOORTRADE en hebben geen waarde.
 • 5.7 De Klant wordt er naar behoren van op de hoogte gebracht dat noch de vervoerder, noch HOORTRADE verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de ontvangst van pakketten door een door de Klant gemachtigde persoon die de levering zonder voorbehoud zou aanvaarden. HOORTRADE dient in ieder geval zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht van een dergelijke situatie, zodat zij contact kan opnemen met de betrokken vervoerder en kan bepalen welk gevolg aan de geleverde bestelling moet worden gegeven. Daarom wordt de Klant gevraagd om de ondervonden problemen te documenteren (foto, opmerkingen op de leveringsbon) om de verwerking van retourzendingen met de vervoerder te vergemakkelijken. Bij gebrek aan enig voorbehoud bij de levering erkent de Klant Producten te hebben ontvangen die in overeenstemming zijn met zijn bestelling en in kennelijk goede staat verkeren, onverminderd het recht van de Klant om later een beroep te doen op de toepasselijke wettelijke garanties, mits aan de vereiste voorwaarden is voldaan.
 • 5.8 Indien het pakket van de Klant wordt teruggestuurd naar HOORTRADE wegens een anomalie of beschadiging, zal deze na ontvangst van het retourpakket contact opnemen met de Klant om hem te vragen wat hij met zijn bestelling moet doen. Indien de Klant per vergissing het pakket heeft geweigerd, kan hij vragen om het terug te sturen door eerst de kosten te betalen met betrekking tot de nieuwe verzending die hem zullen worden meegedeeld. Deze kosten dienen ook betaald te worden voor bestellingen waarvan de verzendkosten werden aangeboden bij het plaatsen van de bestelling.
 • 5.9 Elke vertraging in de levering ten opzichte van de datum of deadline die aan de klant is aangegeven bij de bestelling of, bij gebrek aan een indicatie van de datum of vertraging tijdens de bestelling, meer dan dertig (30) dagen na het sluiten van het contract kan leiden tot de oplossing van de verkoop op initiatief van de Klant, op schriftelijk verzoek van hem per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, indien hij, na HOORTRADE opdracht te hebben gegeven tot levering, hieraan niet heeft voldaan. De Klant zal dan alle betaalde bedragen terugbetaald krijgen, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd opgezegd. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht.

6. INVENTARIS VOOR MONTAGE

  Na levering van zijn bestelling en vóór elk verzoek om de dienst na verkoop van HOORTRADE, moet de Klant ervoor zorgen dat hij alle onderdelen in de geleverde pakketten heeft gecontroleerd en dit binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen. Deze volledige verificatie is absoluut noodzakelijk om het meervoudige beroep op de dienst na verkoop van HOORTRADE te beperken en HOORTRADE in staat te stellen in één keer en zo snel mogelijk te reageren op de vraag(en) van de Klant. Anders kunnen de responstijden van HOORTRADE worden verlengd.

7. HERROEPINGSRECHT

 • 7.1 De Klant beschikt over een periode van veertien (14) vrije dagen vanaf de ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht bij HOORTRADE uit te oefenen, onder de geldende wettelijke voorwaarden als bedoeld in het consumentenwetboek, zonder opgave van redenen of betaling van boetes.
 • 7.2 Indien hij van plan is zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HOORTRADE op de hoogte stellen van zijn beslissing om het gesloten contract te herroepen door, vóór het verstrijken van voornoemde termijn, het volgende te sturen:
  • Met het bij deze AV gevoegde formulier in Bijlage 1 en verzonden hetzij per post met ontvangstbevestiging, hetzij via het contactformulier dat beschikbaar is in de klantenzone van de Site.
  • Elke andere uitdrukkelijke, ondubbelzinnige verklaring waaruit de wens tot herroeping blijkt (bijvoorbeeld een aangetekende brief met ontvangstbevestiging). De Klant moet in ieder geval ondubbelzinnig en ondubbelzinnig de wens tot herroeping kenbaar maken.
 • 7.3 In elk geval moet de Klant een eenduidige en ondubbelzinnige wens tot herroeping kenbaar maken.
 • 7.4 Wanneer HOORTRADE het naar behoren ingevulde herroepingsformulier ontvangt, stuurt HOORTRADE de Klant onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager naar het e-mailadres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven.
 • 7.5 Elke terugzending van een Product door de Klant aan HOORTRADE vóór ontvangst van de ontvangstbevestiging en/of een schriftelijke bevestiging van HOORTRADE met vermelding van de plaats/site waarnaar dit Product moet worden teruggestuurd, wordt door HOOTRADE geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.
 • 7.6 In ieder geval zal de Klant de Producten zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping moeten terugsturen naar HOORTRADE of een andere door HOORTRADE aangewezen persoon. De Klant dient in elk geval het (de) betrokken Product(en) aan HOORTRADE te retourneren in de originele verpakking, inclusief de meegestuurde instructies en/of eventuele toebehoren.
 • 7.7 Hiertoe, en gezien de aard van de Producten, biedt HOORTRADE de Klant een service voor het retourneren van Producten vanwege hun volume en/of gewicht. De kosten voor het terugzenden van de Producten bestaan uit vaste kosten van 26,45 euro inclusief btw per pakket + variabele kosten afhankelijk van het gewicht van het pakket (zie onderstaande tabel).
  GEWICHT VAN PAKKET TOT (in KG) VERS VAN OPBRENGST DOOR PAKKET inclusief belasting
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  Elke nuttige verificatie wordt in ieder geval door HOORTRADE uitgevoerd bij ontvangst van de Producten. Opdat HOORTRADE de nodige controles kan uitvoeren en zijn opnameverzoek in optimale omstandigheden kan beheren, raadt HOORTRADE de Klant ten zeerste aan om hem vóór verzending een foto van het (de) geretourneerde Product(en) en de verpakking(en) te sturen. HOORTRADE vraagt de Klant om de transportetiketten op de Pakketten te verwijderen. Artikelen die onvolledig, beschadigd of beschadigd zijn als gevolg van onjuiste behandeling door de klant, worden niet volledig terugbetaald. HOORTRADE zal aan de Klant de waarde van de schadevergoeding meedelen die overeenstemt met de geleden schade.

 • 7.8 In geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht door de Klant, zullen alle door de Klant betaalde bedragen door HOORTRADE aan hem worden terugbetaald, zonder onnodige vertraging, binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop HOORTRADE op de hoogte is gebracht van de beslissing om in te trekken. De bijbehorende retourkosten worden in mindering gebracht op het terugbetaalde bedrag. Deze terugbetaling kan worden uitgesteld totdat de Producten zijn teruggevonden of totdat de Klant-Consument een bewijs heeft geleverd van de verzending van deze Producten met een foto van het Product en het pakket, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze gebeurtenissen is. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat gebruikt is bij het plaatsen van de bestelling, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Klant.

8. GARANTIE VAN DE PRODUCTEN

WETTELIJKE GARANTIES

Als wettelijke garantie van overeenstemming beschikt de consument over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om te handelen; hij kan kiezen tussen herstel of vervanging van het goed, onder de kostenvoorwaarden van artikel L.217-9 van de consumentenwet; behalve voor tweedehandsgoederen is hij vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de 24 maanden die volgen op de levering van het goed.
De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventueel verleende commerciële garantie.
De consument kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen, tenzij de verkoper heeft bedongen dat hij door geen enkele garantie gebonden zal zijn; in geval van toepassing van deze garantie heeft de koper de keuze tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Hij beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.
Het uitstel, de schorsing of de stuiting van de verjaring kan niet tot gevolg hebben dat de vervaltermijn langer wordt dan twintig jaar vanaf de dag waarop het recht overeenkomstig artikel 2232 van het Burgerlijk Wetboek is ontstaan.
Elk product dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie wordt gerepareerd, profiteert van een verlenging van deze garantie met zes maanden.

 • 8.1 Alle producten die op de site zijn gekocht, genieten de volgende wettelijke garanties, voorzien door het burgerlijk wetboek en het consumentenwetboek.
 • 8.2 De Klant wordt er echter naar behoren van op de hoogte gebracht dat elke wijziging, snijwerk of personalisering van een of meer delen van de geleverde Producten de toepassing van de bijbehorende wettelijke garanties, zoals hieronder gedefinieerd, verhindert.

WETTELIJKE GARANTIE VAN CONFORMITEIT

 • 8.3 Volgens de artikelen L.217-4 en volgende van de consumentenwet is de verkoper verplicht om goederen te leveren die voldoen aan het contract dat is gesloten met de klant-consument en om te reageren op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat tijdens de levering van het product. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend als er een defect zou bestaan op de dag dat het Product in bezit werd genomen.
 • 8.4 Wanneer het defect echter binnen 24 maanden na deze datum is ontstaan, wordt het geacht aan deze voorwaarde te voldoen. Maar, in overeenstemming met artikel L.217-7 van de consumentenwet, "kan de verkoper dit vermoeden betwisten als het niet verenigbaar is met de aard van het [product] of het vermeende gebrek aan overeenstemming". Hierbij kan HOORTRADE het betwiste Product analyseren om vast te stellen of het geconstateerde gebrek al dan niet bestond op de dag van levering van het Product aan de Klant. Aan de andere kant, na deze periode van 24 maanden, is het aan de Klant om te bewijzen dat het defect bestond op het moment dat hij het Product in bezit nam.
 • 8.5 In overeenstemming met artikel L.217-9 van de Consumentenwet, “in geval van een gebrek aan overeenstemming, kiest de koper tussen de reparatie en de vervanging van de goederen. De verkoper mag echter niet handelen volgens de keuze van de koper als deze keuze een kennelijk onevenredige kost met zich meebrengt ten opzichte van de andere methode, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de koper is gekozen”.

WETTELIJKE GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

 • 8.6 Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek kan de Klant de uitoefening van de garantie tegen verborgen gebreken vragen indien de geconstateerde gebreken niet zichtbaar waren op het moment van aankoop, zijn voorafgaand aan de aankoop, en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet hetzij het Product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het Product niet of niet voor een dergelijke prijs zou hebben gekocht als hij het gebrek had ondervonden).
 • 8.7 Klachten, verzoeken om terugbetaling voor een niet-conform product moeten per post worden ingediend of via het contactformulier dat hiervoor is bedoeld en toegankelijk is op de site vanuit de klantenzone. De klant krijgt het bedrag van zijn bestelling terugbetaald via overschrijving. De kosten van de terugbetalingsprocedure (in het bijzonder de retourverzendkosten van het betreffende Product) blijven ten laste van HOORTRADE.

COMMERCIËLE GARANTIE

 • 8.8 Onverminderd het recht om gebruik te maken van de geldende wettelijke garanties, zoals hierboven vermeld en waarvoor HOORTRADE verantwoordelijk blijft om de conformiteit van de Producten te garanderen, kan de Klant genieten van een bijkomende commerciële garantie, afhankelijk van het (de) aangekochte Product(en).
 • 8.9 Aan de commerciële garantie zijn kosten verbonden. De toepassingsvoorwaarden van de garantie worden hier beschreven. De duur en het bedrag van de commerciële garantie worden ook vermeld op de factuur van de klant in de klantenzone.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1 Elk van de partijen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit zijn fouten, vergissingen of omissies en het veroorzaken van directe schade aan de andere partij.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

 • 9.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, relevantie en nauwkeurigheid van de informatie die hij op de Site verstrekt met het oog op het plaatsen en valideren van zijn bestelling. Elke fout van zijn kant met betrekking tot de informatie die aan HOORTRADE werd meegedeeld bij het plaatsen van zijn bestelling en die een impact kan hebben op de levering van de bestelde Producten, kan aanleiding geven tot een nieuwe facturering door HOORTRADE van de kosten die nodig zijn om een nieuwe levering te voorzien. De verantwoordelijkheid van HOORTRADE kan ter zake op geen enkele wijze worden aangegaan.
 • 9.3 De Klant is als enige aansprakelijk jegens HOORTRADE en, in voorkomend geval, derden voor enige schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door informatie meegedeeld, doorgegeven of verspreid naar aanleiding van de gunning van zijn bestelling en de toepassing van deze AV, evenals elke schending zijnerzijds van deze contractuele bepalingen.
 • 9.4 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Producten die hij via de Site bestelt.
 • 9.5 De montage en montage van het (de) geleverde Product(en) gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. Evenzo wordt elk mogelijk snijden van het product of elke wijziging van een onderdeel van het product uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. HOORTRADE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een montage die niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of met de montage- en gebruiksinstructies.
 • 9.6 Om een goede afhandeling van de klacht van de Klant te verzekeren, dient de Klant op de dag van levering de staat en inhoud van zijn pakket te onderzoeken om de nodige voorbehouden te formuleren onder de voorwaarden vermeld in artikel 5) en HOORTRADE hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via het contactformulier elk gevonden defect. In geval van geconstateerd gebrek mag de Klant niet overgaan tot de montage van het Product voordat zijn klacht door HOORTRADE is behandeld (zie de verwerkingstermijnen in artikel 8.9 van deze AV ). In geval van montage van het product kan HOORTRADE niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken die worden vastgesteld eens de montage van het product. Indien de Klant HOORTRADE dus niet op de hoogte stelt van het bestaan van een defect onderdeel en dit onderdeel monteert als onderdeel van de montage van het Product, kan hij zich niet beroepen op het gebrek aan overeenstemming van het onderdeel.
 • 9.7 Indien de Klant de montage en installatie van het gekochte Product toevertrouwt aan een derde professionele dienstverlener of installateur, blijft deze laatste als enige verantwoordelijk voor de montage, de daartoe gebruikte middelen en de schade die tijdens of na de installatie aan de Klant en/of het Product zou kunnen ontstaan. De verantwoordelijkheid van HOORTRADE kan ter zake op geen enkele wijze worden aangegaan. Elk verzoek aan de dienst na verkoop van HOORTRADE zal in dit geval door HOORTRADE afgewezen worden. Elk mogelijk structuur- of vormgebrek van een onderdeel van het Product vóór de montage, het boren, enz. moet in dit geval onverwijld aan HOORTRADE worden meegedeeld, met dien verstande dat de Klant zich er dan toe verbindt de aan de derde beroepsbeoefenaar toevertrouwde montage op te schorten. HOORTRADE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geconstateerde gebrek indien het betwiste onderdeel werd geïnstalleerd of geïntegreerd in de structuur van het Product, ondanks de kennisgeving aan HOORTRADE.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HOORTRADE

 • 9.8 HOORTRADE neemt alle nodige maatregelen om de Klant de levering van kwaliteitsproducten en in optimale omstandigheden te verzekeren. HOORTRADE neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de Producten die op de Site aan Klanten worden aangeboden en behandelt uitsluitend eventuele klachten met betrekking tot deze Producten.
 • 9.9 HOORTRADE kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hetzij aan de Klant zelf, hetzij aan de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde buiten de overeenkomst, hetzij aan een geval van overmacht te wijten is.
 • 9.10 HOORTRADE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van verkeerd gebruik of montage van de Producten niet conform de instructies, ongeacht of deze montage wordt uitgevoerd door de Klant zelf of door een derde in opdracht van de Klant.
 • 9.11 In het geval van een klacht van de Klant met betrekking tot een defect aan een Product, verbindt HOORTRADE zich ertoe de ontvangst van het verzoek van de Klant te bevestigen binnen achtenveertig (48) werkuren na ontvangst van het volledige dossier van de Klant (referentie, aantal, foto's, alle informatie aangevraagd door HOORTRADE). In geval van een gebrek vastgesteld aan een Product en bevestigd door HOORTRADE, verbindt HOORTRADE zich ertoe om de Klant binnen veertien kalenderdagen vanaf de bevestiging van de behandeling van de klacht een oplossing aan te bieden die aangepast is aan zijn vraag.

10. OVERMACHT

 • 10.1 Onder "overmacht" wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de wil van een van de partijen die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van de overeenkomst tussen HOORTRADE en de Klant. Er is sprake van een dergelijke gebeurtenis wanneer de partij die het slachtoffer is van een dergelijke gebeurtenis, haar contractuele verplichtingen niet naar behoren zou kunnen nakomen, ondanks de uitvoering van adequate en passende maatregelen om de gevolgen te beperken.
 • 10.2 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld jegens de andere voor de niet-uitvoering of vertragingen in de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit deze AV die te wijten zou zijn aan het feit van de andere partij opeenvolgend bij het optreden van een geval van geweld overmacht, zoals erkend en gedefinieerd door de Franse jurisprudentie.
 • 10.3 De geval van overmacht schorst de uit deze AV voortvloeiende verplichtingen voor de gehele duur van haar bestaan en geen der partijen kan zich gedurende deze periode geldig beroepen op het bestaan van een dergelijk geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek om de beëindiging van haar contractuele relatie met de andere partij te rechtvaardigen. Indien het geval van overmacht echter meer dan dertig (30) opeenvolgende dagen duurt, geeft dit aanleiding tot het recht om deze GCS te beëindigen door elke partij, acht (8) dagen na verzending van een aangetekende brief met ontvangstbewijs waarin deze beslissing wordt meegedeeld.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • 11.1 De Site, evenals de databanken, teksten, documenten, informatie, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's of andere gegevens zijn beschermd onder de artikelen L.111-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en blijven het exclusieve eigendom van HOORTRADE of, indien van toepassing, van hun respectievelijke eigenaars van wie HOORTRADE de nodige exploitatievergunningen heeft verkregen.
 • 11.2 HOORTRADE blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ingediend en geregistreerd bij het Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) met betrekking tot de website, evenals alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot elk ander onderscheidend teken dat haar toebehoort.
 • 11.3 Elke reproductie en/of weergave, downloading, vertaling, aanpassing, exploitatie, distributie, verspreiding en/of communicatie, in welke vorm dan ook, al dan niet commercieel, van het geheel of een deel van de Site of van een van de intellectueleeigendomsrechten van HOORTRADE is ten strengste verboden. De Klant onthoudt zich eveneens van elke handeling en elke handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk zou kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van HOORTRADE.
 • 11.4 In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site of de rechten van HOORTRADE, wordt de Klant uitgenodigd om dit aan HOORTRADE te melden via het contactformulier in het klantengedeelte van de Site.

12. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS HEEFT KARAKTER PERSOONLIJK

13. TALEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 13.1 Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans opgesteld.
 • 13.2 In het geval dat deze AV in een of meer talen worden vertaald, zal in geval van geschil alleen de Franse versie van de tekst als authentiek worden beschouwd.

14. RECHTSAF VAN TOEPASSING EN JURISDICTIE BEKWAAM

 • 14.1 Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing.
 • 14.2 In geval van een geschil waartoe deze AV (of een van hun clausules) en/of de betrekkingen tussen de partijen aanleiding zouden kunnen geven, kan de Klant naar eigen keuze beslag leggen op een van de territoriaal bevoegde jurisdicties krachtens de Code van de burgerlijke rechtsvordering, de jurisdictie van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsvinden van het schadebrengende feit.
 • 14.3 Volgens artikel L.612-1 van het consumentenwetboek wordt eraan herinnerd dat "Iedere consument heeft het recht kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van een geschil met een handelaar. Daartoe garandeert de handelaar de consument een daadwerkelijk beroep op een mechanisme voor consumentenbemiddeling".
 • 14.4 Overeenkomstig verordening nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 en uitvoeringsbesluit nr. 2015-1382 van 30 oktober 2015, Elk conflict of geschil dat bekend staat als een consumentengeschil, onderworpen aan artikel L.612-2 van de consumentenwet, kan in der minne worden geschikt door bemiddeling bij het CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage van Parijs.
 • 14.5 Om zijn geschil aan de bemiddelaar voor te leggen, kan de Klant: het formulier op de CMAP-website invullen::
  • (i) het formulier op de CMAP-website invullen: www.mediateur-conso.cmap.fr; of,
  • (ii) het verzoek per gewone of aangetekende post verzenden naar CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIJS; of,
  • (iii) stuur een e-mail naar consommation@cmap.fr.
 • 14.6 Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, tenzij anders bepaald door de wet, en wordt voorgesteld om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden.

BIJLAGE 1 – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Alsjeblieft compleet En terugsturen dit formulier alleen als jij wens naar intrekken van de CONTRACT)

Ter attentie van HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'Artillerie - 69007 LYON - Frankrijk

Hierbij deel ik u mee dat ik het contract met betrekking tot het bestelnummer herroep:

_____________________________________________________

En betreffende het/de onderstaande Product(en):

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ontvangen op : ___/___/_____

Mijn naam en adres:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Ik accepteer de door Hoortrade aangeboden retourservice (paragraaf 7.7 van de AV).

Datum : ___/___/_____

Handtekening (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend):

BIJLAGE 2 – LIJST VAN NIET DOOR HOORT RADE GELEVERDE POSTCODES

Land Stad Postcode
Frankrijk
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Duitsland
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Kroatië
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Denemarken
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Spanje
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estland
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finland
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Italië
Behalve Sicilië en Sardinië
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Noorwegen
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Nederland
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugal
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Zweden
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019
Beeld nieuwsbrief
Welkom in Casanoov!

Volg ons nieuws!

Schrijf je in op de nieuwsbrief om tips en trucs te krijgen!

Levering
3/6 dagen

Beveiligde
betalingen

Gratis
verzendkosten

Veilige levering
(Covid-19)

Beveiligde betaling

Visa
Mastercard
Applepay
Googlepay
Paypal
Ideal
Sofort
Alma

Welkom bij Casanoov!
Gespecialiseerd in de online verkoop van apparatuur voor de thuisomgeving, maakt Casanoov er een erezaak van om u een compleet aanbod te bieden om uw exterieur af te bakenen volgens de laatste markttendensen tegen betaalbare prijzen. prijzen.
Kwaliteit voor de juiste prijs! Dit is het motto van Casanoov.
Ontdek ons ​​ruime assortiment aluminium draaipoorten, schuifpoorten, poorten en hekwerken, de nieuwste trend qua materiaal.
Al onze producten zijn doordacht en als bouwpakket ontworpen.
Eenvoudig en snel te installeren, het zelf monteren van uw Casanoov poorten en hekken wordt kinderspel.
Al onze modellen zijn ontworpen om veiligheid en esthetiek te combineren.
Casanoov biedt u de keuze om te voldoen aan al uw wensen en eisen: klassieke modellen met volledige vulling, semi-geperforeerd, geperforeerd of ultra geperforeerd (geband) of moderner met onze design modellen. Bij Casanoov wordt er alles aan gedaan om u tevreden te stellen!
Onze designmodellen zijn geïnspireerd en ontworpen in Frankrijk, ze zijn verkrijgbaar in 6 variaties en elk heeft unieke decoratieve platen, door ons ontworpen voor u.
Kies het assortiment die het beste bij u past voor een moderne buitenkant die bij u past.
En voor een nog modernere buitenkant, denk erover na om uw ingang te automatiseren en blader door onze motoriseringscategorie die u automatiseringen voor draai- en schuifpoorten biedt die zijn aangepast aan uw behoeften.< br />Ontdek ook al onze accessoires voor een harmonieus exterieur, zoals onze aluminium palen in kleuren die passen bij onze poorten, poorten en tuinhekken.
Om uw keuze gemakkelijker te maken, beschikt u over alle technische informatie en live visuals op al onze productfiches.
Betalingen zijn veilig en levering is gratis. Veel plezier en winkelplezier!